MINI TEATER


MINI TEATER

Križevniška ulica 1, 1000 Ljubljana
telefon:  01 425 60 60 ali 041 314 414
web: www.mini-teater.si
e-mail: info@mini-teater.si
LPP: Drama 1, 2, 3, 6, 9, 11, 19, 20, 27, Križanke 2, 3, 11, 20, 27

Mini teater s sloganom MI(NI)SMOMINI je zagotovo eno najaktivnejših in najuspešnejših gledališč v našem prostoru, ki ustvarja odlične predstave za odrasle, mladino in otroke. Je prepoznavno slovensko mesto kreacije s tako doma kot tudi v tujini večkrat nagrajenimi predstavami, ustvarjalci in izvajalci.
Ne, Mini teater zagotovo ni mini. Poleg dvorane na Ljubljanskem gradu ima tudi popolnoma prenovljeno dvorano na Križevniški ulici, ki je prav s prihodom Mini teatra doživela preporod. Okoli Mini teatra pa se je tako spletla nova kulturna četrt prestolnice, Križevniška, ki povezuje ustvarjalce, obiskovalce, Ljubljančane in turiste.

Program Mini teatra nastaja v okviru mednarodnega evropskega projekta Puppet Nomad Academy IV, sofinanciranega s strani programa Evropske Unije, Ustvarjalna Evropa. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije (komunikacije) ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to, kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo. Program in delovanje Mini teatra sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo.


PREDSTAVE

David Grossman: KONJ PRIDE V BAR
Florian Zeller: SIN
Edouard Louis: ZGODOVINA NASILJA