Matevž Dobaj & Neus Barcons Roca: TJA. BLIZU ...

Matevž Dobaj & Neus Barcons Roca: TJA. BLIZU ... 

Koncept, koreografija in izvedba: Matevž Dobaj & Neus Barcons Roca
Dramaturgija: Andreja Kopač
Oblikovanje prostora in kostumov: Ajda Tomazin
Oblikovanje luči in tehnične rešitve: Janko Oven
Avtor glasbe in zvočna podoba: Mario Marolt
Kreativni producent: Katja Somrak
Produkcija: Plesni Teater Ljubljana – Prvenec 2018
Foto: Drago Videmšek
Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo

Tja. Blizu … je nekaj, česar ne morem opisati … kako opredeliti, kaj se v resnici dogaja, če gre vedno za interpretacijo slišanega in zaznanega; za hkratno izdelavo smisla in pomena v enoti časa? Ko premik telesa v prostoru nakaže odstopanje oziroma prelamljanje v načinu gledanja skozi subtilno manipulacijo predhodnega dejanja, izrečene besede ali nakazanega giba, je vsakršen pomen, ki retrogradno nastane, običajno vrinjen in popačen; bodisi narativiziran bodisi abstrahiran.

Tja. Blizu … skuša ustvariti prostor, ki je za trenutek ločen od zunanjih dejavnikov, ki bi mu narekovali ritem in vsebino, v katerem je gib plesalca slišan in v katerem (se) gledalec hkrati lahko vidi. Kakor človeška izkušnja v zgodovini lastne interpretacije naglo izgublja dražljaj, tudi frekvencam zvoka in gibalnim strukturam pripisujemo pomen glede na lastne pretekle izkušnje. Če nam dražljaj uspe ločiti od izkušnje in ga zaznati neposredovano, lahko gledanje postane zaznava, pot in izziv hkrati.

Tja. Blizu … se hoče približati mesenosti stvari, pri katerih se pomenskost izpisuje skozi dihotomni ključ gledanja. Ob tem se postavlja vprašanje, kaj je njeno in kaj njegovo nasprotje in kaj sta drug drugemu v vertikalnem prostoru, v katerem niti določajo meje.


PLESNI TEATER LJUBLJANA
→ KOLEDAR
VEČ O PREDSTAVI